อักษรย่อ/สีประจำโรงเรียน/ดอกไม้/พระพุทธรูป

อักษรย่อ/สีประจำโรงเรียน/ดอกไม้/พระพุทธรูป
อักษรย่อ
สีประจำโรงเรียน
“ชมพู – ขาว”
สีชมพู หมายถึง ความรักความสามัคคี
สีขาว หมายถึง ความเจริญงอกงามทางปัญญา
ดอกไม้ประจำโรงเรียน
“ดอกเฟื่องฟ้า”
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
“พระพุทธปัญญาศิริมิ่งมงคล”