อักษรย่อ / สีประจำโรงเรียน / ดอกไม้ /พระพุทธรูป

 อักษรย่อของโรงเรียน

 

 สีประจำโรงเรียน

 

“ชมพู – ขาว”

สีชมพู หมายถึง ความรักความสามัคคี

สีขาว หมายถึง ความเจริญงอกงามทางปัญญา

 ดอกไม้ประจำโรงเรียน

“ดอกเฟื่องฟ้า”

 พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

“พระพุทธปัญญาศิริมิ่งมงคล”