ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลด้านบุคลากรโรงเรียนบางละมุง

0
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1
ผู้บริหาร
1
ครูผู้สอน
1
เจ้าหน้าที่ แม่บ้าน
จำนวนข้าราชการครู แยกตามกลุ่มสาระฯ
บริหารสถานศึกษา
5 คน
บริหารสถานศึกษา 3.73%
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
27 คน
วิทยาศาสตร์และเททคโนโลยี 20.15%
คณิตศาสตร์
15 คน
คณิตศาสตร์ 11.19%
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
16 คน
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 11.94%
ภาษาต่างประเทศ
22 คน
ภาษาต่างประเทศ 16.42%
ภาษาไทย
12 คน
ภาษาไทย 8.96%
ศิลปะ
9 คน
ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ 6.72%
สุขศึกษาและพลศึกษา
6 คน
สุขศึกษาและพลศึกษา 4.48%
การงานอาชีพ
6 คน
การงานอาชีพ 4.48%
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3 คน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2.24%
ครูอัตราจ้าง/เจ้าหน้าที่ (ไม่ได้ทำการสอน)
3 คน
เจ้าหน้าที่/สนับสนุนการศึกษา​ 2.24%
ลูกจ้างประจำ
2 คน
เจ้าหน้าที่/สนับสนุนการศึกษา​ 1.49%
ลูกจ้างชั่วคราว/แม่บ้าน
8 คน
เจ้าหน้าที่/สนับสนุนการศึกษา​ 5.97%
#ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2563