ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลด้านนักเรียนโรงเรียนบางละมุง

(Student information Banglamung School)
ปีการศึกษา 2564
0
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 1/2564
0
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2/2564
ปีการศึกษา 2563
1
จำนวนนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2563
1
จำนวนนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2563
ปีการศึกษา 2562
1
จำนวนนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2562
1
จำนวนนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2562
ที่มาข้อมูล : งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์