ติดต่อผู้ดูแลระบบ

นายอัครพงษ์ ติงสะ  ตำแหน่ง : ครู 
วิทยฐานะครูชำนาญการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
โรงเรียนบางละมุง ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
4 หมู่ที่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์โรงเรียน : 0-3822-1620  
โทรสารโรงเรียน : 0-3822-3500 / 038-221377

นายจเร  หัตถภูมิเกษตร  ตำแหน่ง : ครู  อันดับ คศ.1
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
โรงเรียนบางละมุง ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
4 หมู่ที่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์โรงเรียน : 0-3822-1620  
โทรสารโรงเรียน : 0-3822-3500 / 038-221377