ประกาศโรงเรียนบางละมุง เรื่อง การคัดเลือกร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนบางละมุง

ประกาศโรงเรียนบางละมุง
เรื่อง การคัดเลือกร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนบางละมุง

ด้วยโรงเรียนบางละมุงเปิดรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหาร เพื่อให้บริการจำหน่ายอาหารแก่นักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนบางละมุง จำนวน 2 ร้าน รับสมัครวันที่ 24-28 สิงหาคม 2563 (รายละเอียดดังแนบประกาศ) รับสมัครในวันและเวลาราชการ ณ ห้องธุรการโรงเรียนบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ใส่ความเห็น