ประกาศโรงเรียนบางละมุง เรื่อง การทดลองเปิดเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เต็มรูปแบบ​

ประกาศโรงเรียนบางละมุง
เรื่อง การทดลองเปิดเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เต็มรูปแบบ
โรงเรียนบางละมุงจะดำเนินการทดลองเปิดเรียนแบบ On-Site เต็มรูปแบบ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไปโดยขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยโรงเรียนได้มีมาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคดังดังกล่าวดังเอกสารแนบ

ใส่ความเห็น