พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2563
วันที่ 30 กรกฏาคม 2563 คณะผู้บริหารนำโดยท่านผู้อำนวยการสยาม มากอุส่าห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางละมุง และท่านรอง นิสาห์ ฮั่วสุน เป็นประธานในการจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการแสดงออกความกตัญญูต่อคุณครู ที่ได้อบรมสั่งสอนให้ศิษย์เป็นคนดี เก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีความทราบซึ้งประทับใจในพระคุณของคุณครู

ใส่ความเห็น