กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบางละมุง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
1.วันเสาร์ ที่ 18 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563
ภาคเช้า : ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคบ่าย : ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

2.วันเสาร์ ที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 ภาคเช้า : ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคบ่าย : ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

3.วันเสาร์ ที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563
ภาคเช้า : ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคบ่าย : ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ใส่ความเห็น