ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ (บัญชีสำรอง) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทนักเรียนทั่วไป) ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ (บัญชีสำรอง)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทนักเรียนทั่วไป)
ปีการศึกษา 2563
นักเรียนที่ประสงค์ต้องการให้โรงเรียนจัดหาที่เรียนให้ กรุณากรอกข้อมูลเพื่อยื่นความจำนงค์จัดหาที่เรียน รอบที่ 2 ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เท่านั้น

ใส่ความเห็น