โรงเรียนบางละมุง โดยงานส่งเสริมประชาธิปไตย และ งานสภานักเรียน กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบางละมุง ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนบางละมุง โดยงานส่งเสริมประชาธิปไตย และ งานสภานักเรียน กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ขอเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนบางละมุง ร่วมกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบางละมุง ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 08:30 – 15:30 น. ผ่านระบบออนไลน์

สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมพร้อม ในการยืนยันตัวตนสำหรับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
1. อีเมลล์โรงเรียนบางละมุง
2. รหัสประจำตัวนักเรียน
3. รหัสประจำตัวประชาชนของนักเรียน
ข้อมูลทั้ง 3 ข้อ ของนักเรียน จะต้องตรงกับฐานข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนบางละมุง

โดย คณะกรรมการการเลือกตั้ง จะส่ง Link สำหรับลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบางละมุง ประจำปีการศึกษา 2564 ให้กับนักเรียน ผ่านคุณครูที่ปรึกษา แต่ละห้องเรียน

ใส่ความเห็น