กำหนดการและรายชื่อนักเรียนสำหรับนักเรียนที่เข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ รอบเพิ่มเติม สำหรับนักเรียนที่แจ้งความประสงค์ และได้ลงทะเบียนไว้ จำนวน 136 คน

กำหนดการและรายชื่อนักเรียนสำหรับนักเรียนที่เข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ รอบเพิ่มเติม สำหรับนักเรียนที่แจ้งความประสงค์ และได้ลงทะเบียนไว้ จำนวน 136 คน

ให้ไปเข้ารับการฉีดวัคซีน ในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ณ สนามกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก เมืองพัทยา เวลา 09.00 น.

ใส่ความเห็น