ประกาศโรงเรียนบางละมุง เรื่อง เลื่อนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประกาศผลสอบ มอบตัว รายงานตัว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนบางละมุง
เรื่อง เลื่อนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประกาศผลสอบ มอบตัว และรายงานตัว
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ใส่ความเห็น