ประชาสัมพันธ์โครงการเรียนภาษาต่างประเทศ โดยใช้รูปแบบการสื่อสารสองทางจากครูชาวต่างชาติ หรือครูไทยที่มีความเชียวชาญในการสอนภาษา

ประชาสัมพันธ์โครงการเรียนภาษาต่างประเทศ โดยใช้รูปแบบการสื่อสารสองทางจากครูชาวต่างชาติ หรือครูไทยที่มีความเชียวชาญในการสอนภาษา

ใส่ความเห็น