การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563

   วันที่ 16 มีนาคม 2563 ท่านผู้อำนวยการสยาม มากอุส่าห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางละมุง เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องและครอบคลุมการดำเนินงานของทุกฝ่ายงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า  โรงเรียนบางละมุง จังหวัดชลบุรี
รูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/…/14HyVsEmfRSu69u6qXq4hhGESP8V1S8Er

ใส่ความเห็น