ประกาศจากงานทะเบียน โรงเรียนบางละมุง เรื่อง กำหนดการรับเอกสารผลการเรียนของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6

ประกาศจากงานทะเบียน โรงเรียนบางละมุง เรื่อง กำหนดการรับเอกสารผลการเรียนของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6  ติดต่อรับได้ที่บริเวณห้องสารสนสนเทศ (ป้อมยาม) หน้าโรงเรียนบางละมุง ตามวันและเวลาที่กำหนด  กรุณาสวมหน้ากากอนามัยมาด้วยทุกครั้ง
A1

ใส่ความเห็น