ของแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ “การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-6” งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสมุทรปราการ

    โรงเรียนบางละมุง ของแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ “การประกวดหนังสือเล่มเล็ก
ม.4-6″ งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสมุทรปราการ

sillapa69-3

ใส่ความเห็น