ของแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 “การแข่งขัน Web Application ม.4-6” งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสมุทรปราการ

Read more