ของแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ “การแข่งขัน Crossword ม.4-6” งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสมุทรปราการ

Read more

ของแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ “การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-6” งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสมุทรปราการ

Read more