โรงเรียนบางละมุง โดยงานส่งเสริมประชาธิปไตย และ งานสภานักเรียน กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

กิจกรรมการเลือกตั้งค

Read more

รายงานสรุปการฉีดวัคซีนของนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบางละมุง ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

Read more

กำหนดการและรายชื่อนักเรียนสำหรับนักเรียนที่เข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ รอบเพิ่มเติม สำหรับนักเรียนที่แจ้งความประสงค์ และได้ลงทะเบียนไว้ จำนวน 136 คน

กำหนดการและรายชื่อนั

Read more

แนวทางการให้บริการวัคซนโควิด 19 (PFIZER)สำหรับนักเรียน/นักศึกษา อายุ 12 ปีขึ้นไป ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า โดยกรมควบคุมโรค ฉบับวันที่ 17 กันยายน 2564 และTimeline การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียน ของกระทรวงศึกษาธิการ

แนวทางการให้บริการวั

Read more

ประกาศโรงเรียนบางละมุง เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2564

Read more

โรงเรียนบางละมุง เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563

Read more