ประกาศโรงเรียนบางละมุง เรื่อง การทดลองเปิดเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เต็มรูปแบบ​

Read more

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ (บัญชีสำรอง) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการและนอกเขตพื้นที่บริการ) ปีการศึกษา 2563

Read more