blm.ac.th

  

มีนาคม 05, 2563 958

ประกาศโรงเรียนบางละมุง เรื่อง รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

in รอบรั้วกิจกรรมเฟื่องฟ้า บม. by Super User
โรงเรียนบางละมุง ประกาศรเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 รายละเอียดดังแนบ อ่านต่อ....
กุมภาพันธ์ 25, 2563 750

ประกาศโรงเรียนบางละมุง เรื่อง การรับนักเรียนย้ายเข้าเรียนระหว่างปี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

in รอบรั้วกิจกรรมเฟื่องฟ้า บม. by Super User
ประกาศโรงเรียนบางละมุง เรื่อง การรับนักเรียนย้ายเข้าเรียนระหว่างปี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 #รับสมัคร : 24 กุมภาพันธ์ 2563 - 13 มีนาคม 2563#ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร : 16-20 มีนาคม 2563#ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก : 25 มีนาคม 2563 อ่านต่อ....
มิถุนายน 05, 2562 1399

คณะศึกษาดูงานโรงเรียนชลบุรีสุขบท เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนบางละมุง

in รอบรั้วกิจกรรมเฟื่องฟ้า บม. by Super User
วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 09.30 น. รองผู้อำนวยการปรีดา เชตฐราช รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางละมุง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนชลบุรีสุขบท เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนบางละมุง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดการศึกษา… อ่านต่อ....
มิถุนายน 04, 2562 878

แสดงความยินดีกับ ผอ.สพม.18

in รอบรั้วกิจกรรมเฟื่องฟ้า บม. by Super User
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น. ผู้อำนวยการสยาม มากอุส่าห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางละมุง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการนิสา ฮั่วสุน ร่วมเดินทางไปแสดงความยินดีแด่ ดร.สุรชาติ มานิตย์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18… อ่านต่อ....
พฤษภาคม 17, 2562 1095

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

in รอบรั้วกิจกรรมเฟื่องฟ้า บม. by Super User
วันที่ 7-10 พฤษภาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนบางละมุงได้จัดการเรียนปรับพื้นฐานให้กับนักเรียนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อ่านต่อ....
กุมภาพันธ์ 13, 2561 728

โรงเรียนบางละมุงได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พุทธศักราช 2562

in รอบรั้วกิจกรรมเฟื่องฟ้า บม. by Super User
วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียนบางละมุง… อ่านต่อ....

  • คำสั่ง
  • บันทึกข้อความ
  • ประกาศ
  • ข่าวกิจกรรมนักเรียน
  • ข่าวรับสมัครงาน
  • จัดซื้อ/จัดจ้าง
อ่านบทความทั้งหมดคำสั่ง  
อ่านบทความทั้งหมดบันทึกข้อความ  
        วันจันทร์, 13 มกราคม 2563      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฎิบัติงานธุรการโรงเรียนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปีงบประมาณ 2563 
อ่านบทความทั้งหมดข่าวรับสมัครงาน  

  • ข่าวประกาศงานวิชาการ
  • KM-เฟื่องฟ้า
อ่านบทความทั้งหมดข่าวประการศงานวิชาการ  
อ่านบทความทั้งหมดKM ชาวเฟื่องฟ้า  

  • ดาวน์โหลด
  • เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 

 อ่านบทความทั้งหมดเผยแพร่ผลงานวิชาการ