blm.ac.th

รอบรั้วกิจกรรมเฟื่องฟ้า บม.

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ %s ผู้เขียน ฮิต
คณะศึกษาดูงานโรงเรียนชลบุรีสุขบท เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนบางละมุง 05 มิถุนายน 2562 เขียนโดย Super User 1317
แสดงความยินดีกับ ผอ.สพม.18 04 มิถุนายน 2562 เขียนโดย Super User 859
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 17 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย Super User 1064
โรงเรียนบางละมุงได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พุทธศักราช 2562 13 กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย Super User 709
ประกาศรายชื่อ "แม่ดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2560 06 สิงหาคม 2560 เขียนโดย Super User 1346
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน 06 สิงหาคม 2560 เขียนโดย Super User 1184
ประกาศโรงเรียนบางละมุง เรื่อง การรับนักเรียนย้ายเข้าเรียนระหว่างปี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 06 สิงหาคม 2560 เขียนโดย Super User 733
ประกาศโรงเรียนบางละมุง เรื่อง รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 06 สิงหาคม 2560 เขียนโดย Super User 939
ประกาศจากงานทะเบียน โรงเรียนบางละมุง เรื่อง กำหนดการรับเอกสารผลการเรียนของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 06 สิงหาคม 2560 เขียนโดย Super User 638
ประกาศจากโรงเรียนบางละมุง เรื่อง ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 06 สิงหาคม 2560 เขียนโดย Super User 523