blm.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน

สอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. (หากไม่มารายงานตัวเข้าสอบก่อนเวลา 09.00 น. ถือว่าสละสิทธิ์เข้าสอบ )ณ ห้องธุรการ อาคาร 2 ชั้น 1 โรงเรียนบางละมุง จังหวัดชลบุรี
#ให้ผู้มีสิทธิ์สอบมารายงานตัวก่อนเข้าสอบ ในเวลา 08.00 น.
#เอกสารเข้าสอบเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน