blm.ac.th

ประกาศรายชื่อ "แม่ดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2560

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

 

  โรงเรียนบางละมุง  ประกาศรายชื่อแม่ดีเด่น  ประจำปีการศึกษา 2560  โดยเข้ารับเกียรติบัตรในวันที่ 11 สิงหาคม 25560 ณ หอประชุมอาคาร อบจ. โรงเรียนบางละมุง  อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  เวลา 08.30-12.00 น. (อัครพงษ์  ติงสะ/รายงาน-ภาพ)