blm.ac.th

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560  โรงเรียนบางละมง ได้จัดกิจกรรม "พิธีไหว้ครู" ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อมอบตัวเป็นศิษย์และแสดงความเคารพบูรพาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้มา  ณ หอประชุมอาคาร อบจ. โรงเรียนบางละมุง  อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  (อัครพงษ์ ติงสะ-รายงาน/BLM News-ภาพ) คลิกชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม!