blm.ac.th

อักษรย่อ / สีประจำโรงเรียน / ดอกไม้ /พระพุทธรูป

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

              อักษรย่อของโรงเรียน

 

             สีประจำโรงเรียน

 

“ชมพู – ขาว”

สีชมพู หมายถึง ความรักความสามัคคี

            สีขาว หมายถึง ความเจริญงอกงามทางปัญญา

            ดอกไม้ประจำโรงเรียน

 "ดอกเฟื่องฟ้า"

             พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

“พระพุทธปัญญาศิริมิ่งมงคล”