เกณฑ์การแข่งขัน

เกณฑ์การประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการ ปี 2562 “นวัตกรรม เทคโนโลยี 46 ICT พัฒนาสู่ EEC อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของกลุ่มโรงเรียนผู้นํา 46 ICT โรงเรียนในฝันและเครือข่าย ระหว่างวันที่ 8 – 10 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม จังหวัดชลบุรี

หนังสือเข้าร่วมงาน/กำหนดการ

เรียนเชิญตัวแทนโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน 46ict โรงเรียนในฝันและเครือข่าย เข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการ ระดับชาติ "งานมหกรรมวิชาการ “นวัตกรรม เทคโนโลยี 46ICT พัฒนาสู่ EEC อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยกรอกแบบตอบรับภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562

Line@ ติดต่อสอบถาม 46ict

สถานที่แข่งขัน 46ict ปีการศึกษา 2562

สถานที่แข่งขัน งานมหกรรมวิชาการ 46ict ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม โรงเรียนบางละมุงและโรงเรียนสิงห์สมุทร

รวมสถานที่พักในเขต อำเภอสัตหีบ

อำเภอสัตหีบ เป็นอำเภอเล็กๆ ตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรีห่างจากตัวเมืองชลบุรี 85 กิโลเมตร ความสำคัญของสัตหีบคือเป็นเมืองแห่งฐานทัพเรือและเป็นฐานทัพเรือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สัตหีบ เป็นสถานที่สวยงาม ประกอบด้วยภูเขาสูงหลายลูกสลับซับซ้อน อากาศร่มรื่นมีทะเล, เกาะและอ่าวที่สวยงาม

สถานที่พักในจังหวัดชลบุรี

สถานที่พักในจังหวัดชลบุรี ผ่าน booking.com กรุณาเลือกพักใกล้กับสถานที่แข่งขัน ในเขตอำเภอสัตหีบและบางละมุง