ระบบจะเปิดให้กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 5-24 มีนาคม 2561 เท่านั้น

ประกาศจากงานรับสมัครนักเรียนออนไลน์
----------------------------------------
โปรดศึกษาข้อมูลและรายละเอียดวิธีการสมัครจากคู่มือการรับสมัครนักเรียนอย่างเคร่งครัดก่อนการสมัคร
รหัสเข้าใช้งานสามารถใช้สมัครได้เพียงแค่คนเดียว ไม่สามารถใช้สมัครได้หลายคน
โปรดซื้อระเบียบการให้ถูกต้อง เพราะรหัสการสมัครชั้น ม.1 ขึ้นต้นด้วย A......... และ ม.4 ขึ้นต้นด้วย B........
และเพื่อป้องกันข้อมูลผิดพลาด โปรดเก็บรหัสเข้าใช้งานและรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้ในภายหลัง
หากมีข้อสงสัยต่างๆโปรดติดต่อสอบถามทางไลน์และหมายเลขโทรศัพท์ผู้ดูแลระบบในเว็บไซต์
--------------------------------------------------------------------------------------------
#Admin SAS
5 มีนาคม พ.ศ.2561
--------------------------------------------------------------------------------------------