blm.ac.th

ประกาศรายชื่อรางวัล "เด็กดีศรีบางละมุง" ประจำปี 2560

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

โรงเรียนบางละมุง  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล"เด็กดีศรีบางละมุง"  ประจำปีการศึกษา 2560  เนื่องในวันเกียรติยศลูกชมพู-ขาว ประจำปีการศึกษา 2560 โดยเข้ารับเกียรติบัตรในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอโดมรวมใจ 1 โรงเรียนบางละมุง  อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  เวลา 08.30-10.00 น. (อัครพงษ์  ติงสะ/รายงาน-ภาพ)