blm.ac.th

รอบรั้วกิจกรรมเฟื่องฟ้า บม.

คณะศึกษาดูงานโรงเรียนชลบุรีสุขบท เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนบางละมุง

ให้เรตสมาชิก

วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 09.30 น. รองผู้อำนวยการปรีดา เชตฐราช รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางละมุง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนชลบุรีสุขบท เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนบางละมุง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดการศึกษา เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินการการประเมินเลื่อนวิทยฐานะ ว21/2560 โดยมีคุณครูจักรกฤช เลื่อนกฐิน เป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้ตลอดการอบรม 

รายงาน/ถ่ายภาพโดย นางสาวมาติกา บุญญานันท์


แสดงความยินดีกับ ผอ.สพม.18

ให้เรตสมาชิก

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น. ผู้อำนวยการสยาม มากอุส่าห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางละมุง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการนิสา ฮั่วสุน ร่วมเดินทางไปแสดงความยินดีแด่ ดร.สุรชาติ มานิตย์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น รายงาน/ถ่ายภาพโดย นางสาวมาติกา บุญญานันท์

 

โรงเรียนบางละมุงได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พุทธศักราช 2562

ให้เรตสมาชิก

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียนบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ณ ที่ว่าการอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
#รูปภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/open…
#รูปภาพโดย นางสาวคัดนางค์ ห้วยหงษ์ทอง/นางสาวดารณี สุขธรรมรัตน์/ว่าที่ ร.ต.บุปผา สาทจีน /และนายกฤษฎา ทองเชื้อ
รายงาน/ถ่ายภาพโดย นางสาวมาติกา บุญญานันท์

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ให้เรตสมาชิก

วันที่ 7-10 พฤษภาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนบางละมุงได้จัดการเรียนปรับพื้นฐานให้กับนักเรียนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

 

ประกาศรายชื่อ "แม่ดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2560

ให้เรตสมาชิก

 

  โรงเรียนบางละมุง  ประกาศรายชื่อแม่ดีเด่น  ประจำปีการศึกษา 2560  โดยเข้ารับเกียรติบัตรในวันที่ 11 สิงหาคม 25560 ณ หอประชุมอาคาร อบจ. โรงเรียนบางละมุง  อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  เวลา 08.30-12.00 น. (อัครพงษ์  ติงสะ/รายงาน-ภาพ)