blm.ac.th

รอบรั้วกิจกรรมเฟื่องฟ้า บม.

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามบอลหญ้าเทียม

ให้เรตสมาชิก

ประกาศโรงเรียนบางละมุง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามบอลหญ้าเทียม พร้อมระบบภาพและไฟฟ้าส่องสว่างในโรงเรียนบางละมุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-budding)

โรงเรียนบางละมุงมีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามบอลหญ้าเทียม พร้อมระบบภาพและไฟฟ้าส่องสว่างในโรงเรียนบางละมุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-budding) รายละเอียดดังแนบ

ประกาศรายชื่อรางวัล "เด็กดีศรีบางละมุง" ประจำปี 2560

ให้เรตสมาชิก

โรงเรียนบางละมุง  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล"เด็กดีศรีบางละมุง"  ประจำปีการศึกษา 2560  เนื่องในวันเกียรติยศลูกชมพู-ขาว ประจำปีการศึกษา 2560 โดยเข้ารับเกียรติบัตรในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอโดมรวมใจ 1 โรงเรียนบางละมุง  อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  เวลา 08.30-10.00 น. (อัครพงษ์  ติงสะ/รายงาน-ภาพ)

 

ประกาศรายชื่อผู้ีสิทธิ์สอบลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน

ให้เรตสมาชิก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน

สอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. (หากไม่มารายงานตัวเข้าสอบก่อนเวลา 09.00 น. ถือว่าสละสิทธิ์เข้าสอบ )ณ ห้องธุรการ อาคาร 2 ชั้น 1 โรงเรียนบางละมุง จังหวัดชลบุรี
#ให้ผู้มีสิทธิ์สอบมารายงานตัวก่อนเข้าสอบ ในเวลา 08.00 น.
#เอกสารเข้าสอบเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน

ประกาศรายชื่อ "แม่ดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2560

ให้เรตสมาชิก

 

  โรงเรียนบางละมุง  ประกาศรายชื่อแม่ดีเด่น  ประจำปีการศึกษา 2560  โดยเข้ารับเกียรติบัตรในวันที่ 11 สิงหาคม 25560 ณ หอประชุมอาคาร อบจ. โรงเรียนบางละมุง  อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  เวลา 08.30-12.00 น. (อัครพงษ์  ติงสะ/รายงาน-ภาพ)

 

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2560

ให้เรตสมาชิก

  เมื่อวันที่ 26  มิถุนายน 2560  โรงเรียนบางละมุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม "ทำดีเพื่อพ่อ"  สานต่อแก้ปัยหายาเสพติด (Do Good Deeds For  DAD Aginst Drugs) จัดโดยอำเภอบางละมุง ซึ่งมีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ในเขตอำเภอบางละมุงเข้าร่วมกิจกรรม ณ  สนามกีฬาโรงเรียนบางละมุง  อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (อัครพงษ์  ติงสะ-รายงาน/BLM News - ภาพ) คลิกชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม!