blm.ac.th 


 

 กุมภาพันธ์ 25, 2563 14

ประกาศโรงเรียนบางละมุง เรื่อง การรับนักเรียนย้ายเข้าเรียนระหว่างปี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

in รอบรั้วกิจกรรมเฟื่องฟ้า บม. by Super User
ประกาศโรงเรียนบางละมุง เรื่อง การรับนักเรียนย้ายเข้าเรียนระหว่างปี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 #รับสมัคร : 24 กุมภาพันธ์ 2563 - 13 มีนาคม 2563#ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร : 16-20 มีนาคม 2563#ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก : 25 มีนาคม 2563 อ่านต่อ....
มิถุนายน 05, 2562 308

คณะศึกษาดูงานโรงเรียนชลบุรีสุขบท เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนบางละมุง

in รอบรั้วกิจกรรมเฟื่องฟ้า บม. by Super User
วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 09.30 น. รองผู้อำนวยการปรีดา เชตฐราช รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางละมุง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนชลบุรีสุขบท เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนบางละมุง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดการศึกษา… อ่านต่อ....
มิถุนายน 04, 2562 319

แสดงความยินดีกับ ผอ.สพม.18

in รอบรั้วกิจกรรมเฟื่องฟ้า บม. by Super User
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น. ผู้อำนวยการสยาม มากอุส่าห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางละมุง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการนิสา ฮั่วสุน ร่วมเดินทางไปแสดงความยินดีแด่ ดร.สุรชาติ มานิตย์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18… อ่านต่อ....
พฤษภาคม 17, 2562 391

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

in รอบรั้วกิจกรรมเฟื่องฟ้า บม. by Super User
วันที่ 7-10 พฤษภาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนบางละมุงได้จัดการเรียนปรับพื้นฐานให้กับนักเรียนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อ่านต่อ....
กุมภาพันธ์ 13, 2561 265

โรงเรียนบางละมุงได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พุทธศักราช 2562

in รอบรั้วกิจกรรมเฟื่องฟ้า บม. by Super User
วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียนบางละมุง… อ่านต่อ....
กันยายน 26, 2560 793

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน

in รอบรั้วกิจกรรมเฟื่องฟ้า บม. by Super User
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. (หากไม่มารายงานตัวเข้าสอบก่อนเวลา 09.00 น. ถือว่าสละสิทธิ์เข้าสอบ )ณ ห้องธุรการ อาคาร 2 ชั้น 1… อ่านต่อ....
สิงหาคม 07, 2560 879

ประกาศรายชื่อ "แม่ดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2560

in รอบรั้วกิจกรรมเฟื่องฟ้า บม. by Super User
โรงเรียนบางละมุง ประกาศรายชื่อแม่ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 โดยเข้ารับเกียรติบัตรในวันที่ 11 สิงหาคม 25560 ณ หอประชุมอาคาร อบจ. โรงเรียนบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เวลา 08.30-12.00 น. (อัครพงษ์ ติงสะ/รายงาน-ภาพ) อ่านต่อ....
มิถุนายน 27, 2560 1053

กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

in รอบรั้วกิจกรรมเฟื่องฟ้า บม. by Super User
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 นักเรียนโรงเรียนบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีทุกระดับชั้นเข้าร่วมการใช้สิทธิในการเลือกตั้งสภานักเรียนของโรงเรียน เพื่อเป็นการปลูกฝังประชาธิปไตยให้แก่นักเรียน และให้มีสภานักเรียนดำเนินกิจกรรมของโรงเรียน ณ โดมรวมใจ 1… อ่านต่อ....

  • คำสั่ง
  • บันทึกข้อความ
  • ประกาศ
  • ข่าวกิจกรรมนักเรียน
  • ข่าวรับสมัครงาน
  • จัดซื้อ/จัดจ้าง
อ่านบทความทั้งหมดคำสั่ง  
อ่านบทความทั้งหมดบันทึกข้อความ  
        วันจันทร์, 13 มกราคม 2563      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฎิบัติงานธุรการโรงเรียนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปีงบประมาณ 2563 
อ่านบทความทั้งหมดข่าวรับสมัครงาน  

  • ข่าวประกาศงานวิชาการ
  • KM-เฟื่องฟ้า
อ่านบทความทั้งหมดข่าวประการศงานวิชาการ  
อ่านบทความทั้งหมดKM ชาวเฟื่องฟ้า  

  • ดาวน์โหลด
  • เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 

 อ่านบทความทั้งหมดเผยแพร่ผลงานวิชาการ