blm.ac.th

 กุมภาพันธ์ 13, 2561 346

ประกาศรายชื่อรางวัล "เด็กดีศรีบางละมุง" ประจำปี 2560

in รอบรั้วกิจกรรมเฟื่องฟ้า บม. by Super User
โรงเรียนบางละมุง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล"เด็กดีศรีบางละมุง" ประจำปีการศึกษา 2560 เนื่องในวันเกียรติยศลูกชมพู-ขาว ประจำปีการศึกษา 2560 โดยเข้ารับเกียรติบัตรในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอโดมรวมใจ 1 โรงเรียนบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี… อ่านต่อ....
กันยายน 26, 2560 308

ประกาศรายชื่อผู้ีสิทธิ์สอบลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน

in รอบรั้วกิจกรรมเฟื่องฟ้า บม. by Super User
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. (หากไม่มารายงานตัวเข้าสอบก่อนเวลา 09.00 น. ถือว่าสละสิทธิ์เข้าสอบ )ณ ห้องธุรการ อาคาร 2 ชั้น 1… อ่านต่อ....
กันยายน 26, 2560 405

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน

in รอบรั้วกิจกรรมเฟื่องฟ้า บม. by Super User
ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อ่านต่อ....
สิงหาคม 07, 2560 351

ประกาศรายชื่อ "แม่ดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2560

in รอบรั้วกิจกรรมเฟื่องฟ้า บม. by Super User
โรงเรียนบางละมุง ประกาศรายชื่อแม่ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 โดยเข้ารับเกียรติบัตรในวันที่ 11 สิงหาคม 25560 ณ หอประชุมอาคาร อบจ. โรงเรียนบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เวลา 08.30-12.00 น. (อัครพงษ์ ติงสะ/รายงาน-ภาพ) อ่านต่อ....
มิถุนายน 27, 2560 429

กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

in รอบรั้วกิจกรรมเฟื่องฟ้า บม. by Super User
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 นักเรียนโรงเรียนบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีทุกระดับชั้นเข้าร่วมการใช้สิทธิในการเลือกตั้งสภานักเรียนของโรงเรียน เพื่อเป็นการปลูกฝังประชาธิปไตยให้แก่นักเรียน และให้มีสภานักเรียนดำเนินกิจกรรมของโรงเรียน ณ โดมรวมใจ 1… อ่านต่อ....
มิถุนายน 27, 2560 503

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

in รอบรั้วกิจกรรมเฟื่องฟ้า บม. by Super User
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบางละมง ได้จัดกิจกรรม "พิธีไหว้ครู" ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อมอบตัวเป็นศิษย์และแสดงความเคารพบูรพาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้มา ณ หอประชุมอาคาร อบจ. โรงเรียนบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (อัครพงษ์… อ่านต่อ....
มิถุนายน 27, 2560 421

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2560

in รอบรั้วกิจกรรมเฟื่องฟ้า บม. by Super User
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบางละมุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม "ทำดีเพื่อพ่อ" สานต่อแก้ปัยหายาเสพติด (Do Good Deeds For DAD Aginst Drugs) จัดโดยอำเภอบางละมุง ซึ่งมีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ในเขตอำเภอบางละมุงเข้าร่วมกิจกรรม ณ สนามกีฬาโรงเรียนบางละมุง… อ่านต่อ....
มิถุนายน 27, 2560 339

การยกย่องเชิดชูเกียรติ โรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติสูงกว่าระดับประเทศ

in รอบรั้วกิจกรรมเฟื่องฟ้า บม. by Super User
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบางละมุง นำโดยผู้อำนวยการวิษณุ ผสมทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางลมุง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการปรีดา เชตฐราช และรองผู้อำนวยการนิสา ฮั่วสุน ได้เข้ารับรางวัลการยกย่องเชิดชูเกียรติ โรงเรียนที่มีผลสอบระดับชาติ (NT , ONET)… อ่านต่อ....

  • คำสั่ง
  • บันทึกข้อความ
  • ประกาศ
  • ข่าวกิจกรรมนักเรียน
  • ข่าวรับสมัครงาน
  • จัดซื้อ/จัดจ้าง
อ่านบทความทั้งหมดคำสั่ง  
อ่านบทความทั้งหมดบันทึกข้อความ  

  • ข่าวประกาศงานวิชาการ
  • KM-เฟื่องฟ้า
อ่านบทความทั้งหมดข่าวประการศงานวิชาการ  
อ่านบทความทั้งหมดKM ชาวเฟื่องฟ้า  

  • ดาวน์โหลด
  • เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 

 อ่านบทความทั้งหมดเผยแพร่ผลงานวิชาการ